Båtplass 2019


Namn på båt: MK Nordlys
Antall fot: 49
Heimehamn: Volda
Heimeside: http://www.xn--bjrkedalkystlag-6tb.no/
Vekt på båt: .
Djupn på båt: 3 m
Informasjon om båten / historikk / kommentar:
NK Nordlys er ein 49 fots kravellbygd kryssar, bygd ved Stensen & sønner (byggenr. 374) i Hemnes i Nordland i 1943. Då den var ny var lengda 40 fot, men båten vart kraftig ombygd og forlenga til 49 fot i 1955. Johan Jenshaug på Lovund var den første eigaren. Sønene Hans Johan og Svein Harald Jenshaug overtok den i 1965, og dei eigde og dreiv båten fram til 1997. Den hadde fiskerimerke N 286 L og kallesignal LNYC. Då familen Jenshaug selde båten i 1997, følgde nokre år då båten hadde fleire eigarar i Træna og Skjervøy, før Sørøyfisk AS på Ellingsøya i 2006 kjøpte den for å bruke kvoten på ein annan båt. Båten skulle då kondemnerast. Bjørkedal kystlag kjøpte den av Sørøyfisk i 2008 og fekk dispansasjon frå kravet om destruering. Då Sørøyfisk eigde båten, var merket M 119 A. Fartøyet hadde frå starten av ein 20 hk Union som vart tatt frå ein eldre båt familien Jenshaug hadde. Det var vanskeleg å få tak i motorar under krigen. I 1949 vart den erstatta med ein 30 hk Union. I 1961 vart den bytta ut med ein 90 hk Lister og i 1983 vart den motoren som er ombord i dag sett inn; ein 155 hk Volvo Penta MD 100B. Den var forsterka i framskipet for kvalfangst og i perioden 1944-52 vart det drive kvalfangst om sommaren. På det meste skaut dei tre vågekvalar på ein dag. Om vinteren tok dei del i lofotfiske med not og line, dei seinare åra også med juksamaskiner. I åra 1953-59 dreiv dei etter storsilda. «Nordlys» var også hjelpefartøy/slepar for større snurparar. Saman med andre fiskefartøy frå Lovund dreiv dei også fangst etter makrellstørje. Den 9. oktober 2007 henta Bjørkedal kystlag båten på Roald. På årsmøtet våren 2008 vart det med stort fleirtal vedteke å kjøpe Nordlys. No ligg Nordlys ved kai i Volda sentrum. Føremålet med kjøpet av Nordlys er å halde i hevd og formidle maritime tradisjonar og kystkultur generelt.
Namn på båt: Abel
Antall fot: 27
Heimehamn: Ulsteinvik småbåthavn
Heimeside: Ingen
Vekt på båt: 3500kg
Djupn på båt: 110 cm
Informasjon om båten / historikk / kommentar:
Ditte er en mahogny Plattgatter fra 1939 som er bygget i Florida USA. Båten komm til Norge i midten av 50 talet. Orgilat sto her en 90hk rekke 6 GM bensin. No står her en 37.25 hk standard 23C. Komm jerne innom på festivalen og slå av ein prat over ein kaffe
Hovedsponsorar