Botplass 2019


Lomelde Gard DA

Adresse: Norafjordvegen 1172
Postnummer: 6859
Poststad: Slinde
Mobil: 95763434
E-post: lomelde@lomelde.no
Areal: 6x5 m
Ønske om plassering: Saman med Bondens Marked
Straumbehov: Ja
Informasjon om bod/utstillar:
Lomelde gard har vore deltakar på Trebåtfestivalen i mange år saman med Bondens Marked Sunnmøre. Vi sel eigenprodusert frukt og bær direkte frå kjølebil med markise - plassbehov lxb = 6x5 m. Aktuelle dagar er 16. og 17. august 2019. Med venleg helsing for Lomelde Gard DA Jarle Lomelde

Please confirm for test 2

Adresse: Please confirm for test 2
Postnummer: Please confirm for test 2
Poststad: Please confirm for test 2
Mobil: Please confirm for test 2
E-post: rasamax@gmail.com
Areal: Please confirm for test 2
Ønske om plassering: Please confirm for test 2
Straumbehov: Nei
Informasjon om bod/utstillar:
Please confirm for test 2 Please confirm for test 2 Please confirm for test 2.
HOVEDSPONSOR