Billetten din til konserten med Rotlaus og Faculty of funk må vekslast inn i eit armband. Og det bør du gjere på laurdag, i god tid før konserten.
Billetten din til konserten med Rotlaus og Faculty of funk må vekslast inn i eit armband. Og det bør du gjere på laurdag, i god tid før konserten.

Skaff deg armband!

Vi oppfordrer alle som har kjøpt billett til konserten med Rotlaus og Faculty of funk, om å veksle inn billetten i eit armband/festivalpass på førehand. Dei som ikkje gjer det, må rekne med å stå lenge i kø!

Laurdag klokka 12.00 startar vi å bytte inn billettane med armband, som er adgangsteikn for å sleppe inn på konsertområdet. Det vert sett opp eit eige telt på kulturalmenningen, der alle som har kjøpt billett kan møte opp for å bytte billetten i armband.
-Det er berre personleg oppmøte som tel, og våre frivillige må feste armbandet på kvar enkelt. Det blir eigen inngang for dei som har armband. Dei som møter opp til konserten med billett må stå i kø for å få veksla den inn i armband, seier festivalsjef Line Urke, og kjem med følgjande oppmoding:
-Husk, det er kanskje 1.500 menneske som skal inn på konsertområdet i løpet av ganske kort tid. Dess fleire som kjem utan festivalpass/armband, jo lengre vert køen. Om alle ordnar seg armband på førehand er vi sikre på at opplevinga vert best mogleg for alle!

HOVEDSPONSOR